การบริโภคแคลอรี่ต่ำ

Home  /  health news  /  การบริโภคแคลอรี่ต่ำ

การบริโภคแคลอรี่ต่ำ

by admin June 8, 2018

โดยทั่วไปคนที่ต้องการใส่น้ำหนักต้องกินอาหารที่มีแคลอรี่สูงแทนการรับประทานอาหารที่มีข้อ จำกัด ในการบริโภคแคลอรี่ต่ำ พวกเขาจะต้องกินแคลอรี่มากกว่าที่พวกเขาใช้ไป อย่างไรก็ตามคนที่เป็นเบาหวานจะต้องเลือกอาหารของตนอย่างระมัดระวังเนื่องจากบางคนอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพได้

ควรพูดคุยกับแพทย์หรือนักการศึกษาโรคเบาหวานที่ได้รับการรับรองก่อนทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอาหาร พวกเขาอาจแนะนำให้คำปรึกษานักโภชนาการที่สามารถแนะนำการปรับเปลี่ยนที่ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น แต่ไม่สร้างความเสียหายต่อสุขภาพ
กลยุทธ์ในการเพิ่มน้ำหนักด้วยโรคเบาหวาน มีหลายกลยุทธ์ที่ผู้คนสามารถใช้เพื่อให้มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นตราบเท่าที่พวกเขาพิจารณาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอาหารที่เป็นโรคเบาหวานและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีขึ้น

Comments Off on การบริโภคแคลอรี่ต่ำ
Comments are closed.