ไทรงาม

Home  /  travel news  /  ไทรงาม

ไทรงาม

by admin March 2, 2018

อยู่ในพื้นที่บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 25,000 ตารางฟุต เป็นพืชยืนต้นชนิดหนึ่ง มีชื่อพื้นเมืองว่า “ไทรย้อย” จากการศึกษาพบว่าไทรงามแห่งนี้เจริญเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขา ให้ร่มเงา มาเป็นเวลากว่า 350 ปีแล้ว โดยไทรงามเริ่มเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง นับตั้งแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสเมืองพิมาย เมื่อ 21 มกราคม 2454

และได้พระราชทานนามสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี้ว่า “ไทรงาม” นอกจากนามอันไพเราะแล้ว ไทรงามยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวน่าประทับใจกับความสวยงามของรากไทรที่พันกระหวัดรัดเกี่ยวกันอย่างซับซ้อน ประสานกันเป็นโครงข่ายขนาดยักษ์เชื่อมต่อกันคล้ายโครงข่ายของใยแมงมุม รากไทรบางส่วนทิ้งตัวลงมาในแนวดิ่ง จินตนาการถึงซุ้มประตูต้นไม้ ผลงานสร้างสรรค์จากความเป็นธรรมชาติล้วน ๆ นอกจากนี้กิ่งก้านของไทรงามบางส่วน แปรเปลี่ยนเป็นเก้าอี้นั่งสำหรับนักท่องเที่ยวชมทัศนียภาพริมน้ำ ให้บรรยากาศความเงียบสงบส่วนตัว ในบริเวณพื้นที่ของไทรงามนั้น เส้นทางเดินเท้าจะเป็นตัวเชื่อมต่อพาท่านไปยัง “ศาลเจ้าแม่ไทรงาม” “ศาลพระสุพรรณกัลยา” ศาลศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวให้ความเคารพนับถือ ด้านข้างของศาลฯ จะเห็น “เรือนวิบุลลักสม์” (เป็นเรือนไม้สีขาวยื่นลงไปในน้ำ สร้างตามชื่อมารดาของ พลเอกชาติชายชุณหวัณ) จากนั้นเดินไปตามเส้นทางชมธรรมชาติ หรืออาจจะแวะปล่อยปลา ปล่อยเต่าลงสู่แม่น้ำ ลัดเลาะไปเรื่อย เที่ยวไปจนสุดทางจะมีสะพานแขวนเชื่อมไปยังอีกฝั่งที่มีลักษณะคล้ายอาคารอเนกประสงค์ที่ยังสร้างไม่เสร็จ นอกจากจะมีไทรงามให้ชม ซุ้มไทรงามที่สวยงามแล้ว ในพื้นที่ใกล้เคียงของไทรงามนั้นมีร้านอาหารบริการหลากหลายตั้งส้มตำ ข้าวเหนียว ฯลฯ รวมถึงอาหารขึ้นชื่อของอำเภอคือ “ผัดหมี่พิมาย” ที่มีชื่อเสียงของ อ.พิมาย ในพื้นที่ของไทรงามก็มีให้ชิมอยู่หลายเจ้าที่เดียว ตามไปชมข้อมูลได้ที่ของ “ผัดหมี่พิมาย” ได้ที่หัวข้อ “ชวนชิมริมทาง”นะคะ ก่อนกลับแวะชมและเลือกซื้อของฝากจากไทรงาม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Comments Off on ไทรงาม
Comments are closed.